Календара на маите

Календарът на маите е система от различни календари, който се използва от цивилизацията на маите преди Колумб в Централна Америка, както и от някои съвременни общности на Маите в планините на Гватемала.

Тези календари могат да бъдат синхронизирани като комбинации, които водят по-нататък до широки цикъли. Важната за Маите календарна система се базира броене, което е в употреба в целия регион, датиращи от поне 6 век пр. Христа. Календара на Маите се споделя в много аспекти от други цивилизации, като например Запотек и Олмек, както ацтеките. Заедно с тези на ацтеките, календара на маите са най-документираните календари и повечето са напълно разгадани.

В митологичните традиции на Маите, както е документирано в колониален Юкатек и реконструирани от късните класически надписи, на божеството Итзама се дължат знанията на календарната система на Маите, както и други основни аспекти от културата на Маите(хороскопи, предсказания).

Преглед

Първоначално маите имат календар от 260 дни в годината. Броенето става с две въртящи се едно от друго зъбчати колела. С течение на времето добавят и трето зъбно колело, с което годината добива 365 дни. Разделението на тези дни е на 18 месеца със съответно 20 дни и един месец ‘’Уайеб’’ с 5 дни. Всичко заедно дава една «приблизителна година» от (18 x 20) + (1 x 5) = 365 дни. Четвърт деня, който остава при високосни години се пренебрегва от маите.

Трите зъбни колелета, показват как се променя датата. Показаната дата е 4. Ахау 8. Цумко. След четири дни е 8. Кан 12. Цумко. Минават 52 «приблизителни години», докато настъпи отново същата дата. За ежедневието това е достатъчно, не и за писане на история. Иначе щеше да е приблизително като смяната на политическата система през 1944 г. и инфлацията през 1996 г. да бъдат в една и съща година. За да избегнат това, Маите е трябвало да измислят нещо друго. Началото на новото време, «нулевата точка на историческото зъбно колело» за Маите започва на 2. Ахау 8. Цумко и съответства на 11. август 3114 пр. Хр. Това 0.0.0.0.0. е началото на последния възголям цикъл на времето, който свършва на 21 декември 2012. Всеки голям цикъл е разделен на по-малки цикли, както се използват столетия, десетилетия и пр. Дадена дата се състои от числова редица, чието първо число е броя на най-големите цикли от началото (0.0.0.0) на възголемия цикъл (подобно на столетия, но по майската система).Следват по-малките цикли и накрая всичко се отнася към цикъла от 52-те «приблизителни години». Например при датата: 9.15.4.6.4.8.Кан 17. Муан, първите пет цифри означават следното:
9 цикли от 144 000 дни = 1 296 000 дни
15 цикли от 7200 дни = 108 000 дни
4 цикли от 360 дни = 1440 дни
6 цикли от 20 дни = 120 дни
4 цикли от 1 ден = 4 дни
от началото на възголемия цикъл (11. август 3114 пр. Хр.). Това отговаря на 29 ноември 735 г.

Трябва да се подчертае, че краят на времевия цикъл, който ще настъпи на 21 декември 2012 г., съвсем не означава край на света.

Концепция на времето на Маите

С развитието на дългосрочния календар, Маите организират елегантна система от събития, които биха могли да се впишат в линейна връзка една с друга, а също и по отношение на „линейното време“ в себе си. На теория, тази система може лесно да се разшири във времето с просто добавяне на броя на маркери, които се използват. На практика, повечето надписи се ограничават само в първите пет съотношения в тази система, тъй като това е повече от достатъчно, за да изразят всички исторически или текущи дати (7.885 слънчеви години). Така например има записи, които отбелязват или неофициална дълга поредица, че Маите добре разбрат линейното (минало, настояще, бъдеще) схващане за времето.

Въпреки това,  повтарянето на различните календарни цикъла на природните цикли на видими явления и повтаряне и възстановяване на смъртта, повторното раждане и митологични традиции са важни и широко разпространените сред обществата на Маите. Панорама, в която „цикличната природа“ на времето е маркирана. Много ритуали отново се появяват на различни цикли. Събитията се случват на някоя бъдеща дата и ще бъде обект на въздействието на същата като предишния цикъл на съответните дати.

Завършване на значими календарни цикли, като к’атун цикъл, често обозначени на някои паметници по повод проекта, са придружен от церемонии.

Цикличното тълкуване е в основата на създаването на календара на Маите. Подобни теми могат да бъдат намерени и в профилите на други Месоамерикански общества.