Лунен Календар


Изчисли Фазите на Луната


Лунният календар е свързан с фазите на луната и се основава върху тяхната цикличност. В настояще време единственно ислямският календар е същински лунен календар. По-широко разпространение имат лунните календари, при които има периодично съгласуване със слънчевата година. Този вид календари се наричат лунно-слънчеви и са известни от древността.Повечето лунни календари фактически са лунно-слънчеви. При тях месецът следва лунния цикъл, но годината се синхронизира със слънчевата чрез добавяне на тринадесетия месец. Това се прави всеки 2-3 години и по този начин се избягва разминаването на календарните месеци с климатичните сезони. Лунно-слънчеви са повечето древни календари — на шумерите, персите, славяните. Съвременните лунно-слънчеви календари са еврейският, китайският, виетнамският и индийският, като те основно се използват за отбелязване на традиционни празници и религиозни дати.