Моето магическо число за 2012

Личното магическо число – това е своеобразен код, чрез който Вселената ви дава знак кое ще бъде най-добро за вас през текущата 2012 година. Всяка година това число се променя. Личното си число можете да изчислите и сами. Това не е толкова трудно. Вижте как може да изчислите сами личното си магическо число:

Например, ако сте родени на 15 март, 1985г. се получава: 1 +5 +1 +9 +8 +5 = 21, 2 +1 = 3.
Към вече получения сбор се прибавя текущата година 2 +1 +2 = 5 (2012 г.): 3 +5 = 8 . Това е числото, което ще ви донесе късмет през тази година.